دلمه کلم نیمه آماده ۵۰۰ گرم- ارسال فقط برای تهران

65,000 تومان