دلمه کلم نیمه آماده 500 گرم- ارسال فقط برای تهران

130,000 تومان