دلمه کلم نیمه آماده 500 گرم- ارسال فقط برای تهران

95,000 تومان